Ahlakın Felsefi Dönüşümü
Ahlakın Felsefi Dönüşümü

Geçmişi olayları ard arda vererek tarihselleştirmek kolaydır. Ama bu tarih bizi lise kitaplarının ötesinde bir bilgiye götürmez. Özellikle ahlaktan bahsediyorsak meselenin geçmişte olduğunu ama hiçbir zaman geçmemiş olduğunu ve hatta geçmeyecek olduğunu anlamak zorundayız. Nasıl ahlakta sorumluluk bazı davranışlarımızın diğerlerine nazaran daha dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapıyorsa ahlakın tarihine de aynı sorumlulukla yaklaşılması gerektiğini düşünmek zorundayız. Bu kaygıdan hareket ederek ahlakın felsefi tarihiyle bir resim vermeye ve dönüşümle de bu res..

Mehmet Günenç
Mehmet Günenç Kimdir?
Mehmet Günenç
..
Malik El-Şahbaz
Malik El-Şahbaz Kimdir?
Malik El-Şahbaz

Kimliksizlikten Asla Dönüş: Malcom X’den Hacı Malik el Şahbaz’a

 

Malcom X veya sahih İslam’ı öğrendikten sonraki ismiyle Hacı Malik el Şahbaz. Amerikalı birçok siyahinin hidayet vesilesi…

Beyaz adamın ve kirli beyazların (ırkçı siyahların) korkulu rüyası…
Hitabeti, samimiyeti ve taviz vermeyen duruşuyla örnek bir lider…

Baptist Hıristiyan bi..