Aile Saati

Aile Saati

Yaşadığımız çağda ailelerin karşılaştığı sorunların artması ve aile kurumunu tehdit ediyor olması bu kitabın hazırlanmasını sağladı. Kitabın hazırlanılmasında ciddi bir özveri ve gayret mevcuttur. İçerik hassasiyetle seçilmiş ve dizayn edilmeye çalışılmıştır. Kitabın önsözünden ailenin önemi ve tehlikeleri üzerinde durularak aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

 

Toplumun temelini oluşturan aile kurumuna İslam büyük bir önem verir. Aile, eşler arasında “iş bölümü” ilkesine dayanmalıdır. Bundan sonra artık ailenin en önemli görevi yeni neslin yetiştirilmesidir. Bu anlayış bir toplumda yerleştiğinde artık o toplum medenî bir toplum olur. Böylece aile, insanî değerler ve ahlakın doğup geliştiği yer halini alır. Aile kurumunun dışında bu değerlerin gelişmesi imkânsızdır.


 
Birbirlerine İslam’ı öğütleyen, İslam düşüncesini, İslam ahlakını, İslam terbiye ve edebini kendi işlerinde ve birbirleriyle olan münasebetlerinde tamamen yaşayan ve böylece İslam’ın hayat modelini, sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik alanda pratize eden Müslüman bir toplumun kurulması şarttır. Bu ise şüphesiz ki, aynı vasıflara sahip ailelerin ortaya çıkarılmasıyla gerçekleşir. 

 

Çağımızda hâkim olan anlayış ve ideolojiler özellikle İslamî aile yapısını yıkılması gereken bir tabu olarak görmüş ve tüm imkân ve vasıtalarıyla İslam’ın aile kurumunu temelinden yıkmaya çalışmışlardır.
 


Toplumu ifsat edici tüm vasıtalar sistemli bir şekilde kullanılarak toplum ifsat edilmeye çalışılmakta, bu konuda özellikle yazılı, sözlü ve görüntülü basının önemli bir rolü olmaktadır. Son yıllarda internet, sosyal medya ve akıllı cep telefonlarının yanlış kullanımı bu yıkıcı faaliyetleri daha da artırmaktadır. Bunlarda yapılan programlarla, batı tipi hayat ve aile anlayışı model olarak sunulmaktadır. Aile yerine, birlikte yaşama, eş değiştirme, nikahsız yaşam ve eşcinsellik gibi gayrı meşrû ve gayrı fıtrî aykırılıklar özendirilmeye çalışılmaktadır.

 

Ülkemizde yıllardır uygulanan modern (!) ve seküler eğitim sonucu toplumsal bağlar gevşemiş, her alanda bir toplumsal ve sosyal çözülme yaşanır olmuştur. Ziyaretleşme, yardımlaşma, sıla-i rahim ve anlam içerikli tüm değer ve normlar ortadan kalkmış, yabancılaşma, bireyselleşme ve dünyevileşme öne çıkmıştır. Artık insanlar menfaatlerinden ve dünyalıklarından başka bir şey düşünmez olmuştur.

 

Bu süreç aile yapımızda önemli ölçüde tahribata yol açmış, aile yapımız amaç ve dinamiklerinden sapma göstermiş, ahlakî, amelî ve düşünce alanında çok derin olumsuz değişmeler yaşanmış, hatta cahili öğreti ve anlayış ailede hâkim unsur haline gelmiştir. Aile bireylerinin, mal sevgisi, tüketim iştahı, lüks tutkusu kabarmış ve aile toplumun temel taşı ve en önemli birimi olma misyonunu ifa edemez hale gelmiştir.

 

Bugün bütün dünyada bir aile bunalımı yaşanmaktadır. Bugün toplumumuza ideal örnek olarak dayatılan batı toplumunun görünen cazibeli, ışıklı ve renkli önyüzünün arkasında kirli, rezil ve berbat arka yüzü vardır.

 

 Dünyaya bakınca en sağlam aile yapısı hala İslam coğrafyasındadır. Ancak ne var ki, bugün; binlerce yuvada şiddetli geçimsizlik, anlayışsızlık, hoşgörüsüzlük ve eğitimsizlik insanımızın dünyasını karartmakta; her geçen yıl boşanma oranları bir önceki yıla göre ikiye katlamaktadır. Toplumda geçim darlığı, stres, cehalet, karşılıklı güvensizlik, saygısızlık, sevgisizlik, merhametsizlik ve egoistlik ailelerimizi tehdit etmektedir.

 

Oysa bizim dinimiz aile dinidir. Bizim ailemiz asırlarca huzurun ve güzelliklerin yaşandığı sevgi, saygı, karşılıklı güven ve anlayışın, şefkat ve merhametin esas olduğu, adeta bir cennet köşesi olmuştur. Bizim İslamî yapımızda aile; nesli sürdüren, çocukları yetiştiren, eğiten, sosyalleştiren, hayata hazırlayan, faydasız ve zararlı şeylerden koruyan, psikolojik ve biyolojik yönden geliştiren; kültür nakli, temel eğitim ve ekonomik faaliyete katılımını temin eden bir birimdir.

 

Bugün aile içinde anne ve babalar aileyi ihmal etmekte ve kendi üzerlerine düşen sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmemektedirler. Oysa Hz. Peygamber (s.a.v.): “Her biriniz maiyetiniz altındakilerden sorumlusunuz. Koca ev halkından sorumludur…” (Buhârî, Cuma, 11; Müslim, İmâre, 20) diye buyurarak bizleri sorumluluklarımızı yerine getirmeye davet etmektedir. Ailenin kuruluşu, devam ettirilmesi, korunması, eğitilmesi gibi birçok konu bu sorumluluk alanı içinde değerlendirilebilir. Bunların sağlanması öncelikli olarak ebeveynin görevidir. Bu görev ihmal edilemeyecek kadar önemlidir. 

 

Bundan dolayı aile kurumunun eğitimine katkıda bulunmak ve ailenin haftada bir gün bile olsa bir araya gelerek güzel bir zaman dilimini beraberce geçirmelerine yardımcı olacağını düşündüğümüz “Aile Saati” diye tarif ettiğimiz “Ailenin Saadeti” için bir program hazırladık. Sadece programı hazırlamakla yetinmedik ayrıca prototip birkaç ailede de uygulama yaptık. Yapılan bu uygulamalarda programın başarılı olduğunu da tespit ettik.

 

Dergi formatında hazırladığımız “Aile Saati” programını her hafta işlenecek 11 başlıktan oluşmaktadır. Program sıkıcı olmasın diye de resimli ve renkli baskı ile hazırlanmıştır. Bunlar: Haftanın konusu, ayet-i kerime, hadis-i şerif, güzel bir söz, şiir, fıkra, bilgi, tarih bilinci, kavramlar, dua ve etkinlikler şeklindedir.

 

İçerik hazırlanırken her hafta bir konunun işlenmesi hedeflenmiştir. Konuyla ilgili her haftaya bir ayet-i kerime ve bir hadis-i şerif ilave edilmiştir. Kitap ilmihal bilgileri, tarihi olay, yer ve kişilerle ilgili bilgiler de içermektedir. Bazı kavramlar hakkında bilgi içeren programda her hafta bir dua da yer almaktadır. Programı eğlenceli bir hale getirmek için ise, bir söz, fıkra ve şiir ilave edilmiştir. Her hafta bir etkinlik konularak ailenin beraberce bu etkinlikleri yapması istenmektedir.  

 

Her hafta bir saatimizi ailemiz ile beraber geçirmeyi hedefleyen bu program sohbet modunda yürütülmelidir. Aile büyüklerimizin bu zaman diliminde birlerle beraber olması tavsiye edilir. Programı işlerken bir takım ikramlar yapılabilir. 

 • Vekitap Yayıncılık'tan sizler, aileniz ve tüm eğitimciler için "Aile Saati" kitabı çıktı.
  52 hafta, 52 konu, 52 eğlenceli ders...
  Aile Saati Kitabı ile;
  Ailenizle hem eğitici hem de eğlenceli vakit geçirebilir,
  Öğrencilerinizle, eğlenceli dersler yapabilir,
  Kaynakları arama, tarama, uygun iç

  30,00 TL