Beka Yayınları

  • Resulullah'ın ashabından her biri bizim için örnek teşkil eder. Bu örnek şahsiyetleri çocuklarımıza tanıtmak gayesi ile kaleme alınan bu kitapta Halid bin Velid, Selman-/ı Farisi, Ebu Hureyre gibi sahabeden önde gelenlerin hayat hikayeleri ve bunlardan çıkarılacak dersler, çocukların anlayabileceği sade bir üslupla hazırlanmıştır.

    5.50 TL
  • Kur'an-ı Kerim'de gerek peygamberlerin gerekse de peygamber olmayan insanların yaşadıkları değişik olaylar anlatılmaktadır. Kur'an bunları tarihi bilgi vermek için değil insanlara doğru yolu göstermek için anlatmıştır.

    5.50 TL
  • Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilen Peygamberlerin sonuncusu Resulullah (s.a.v.)'ın doğumundan Rabbine kavuşmasına kadar geçen süre insanlık tarihinin en dikkat çekici dönemidir. Cahiliyenin karanlık dehlizlerinde bunalan insanlığa bir ışık, bir nur oldu O (s.a.v.)

    4.00 TL