Muhammed Kutub

Muhammed Kutub Eserleri

  • Müslüman için Kur'an, karşısına çıkacak her meselede kendisine başvuracak temel kaynaktır. Bu nedenle sıradan bir eser gibi bir defada okunup kaldırılacak bir kitap değildir.

    7.50 TL
  • Kur'an-ı Kerim'de gerek peygamberlerin gerekse de peygamber olmayan insanların yaşadıkları değişik olaylar anlatılmaktadır. Kur'an bunları tarihi bilgi vermek için değil insanlara doğru yolu göstermek için anlatmıştır.

    5.50 TL
  • Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilen Peygamberlerin sonuncusu Resulullah (s.a.v.)'ın doğumundan Rabbine kavuşmasına kadar geçen süre insanlık tarihinin en dikkat çekici dönemidir. Cahiliyenin karanlık dehlizlerinde bunalan insanlığa bir ışık, bir nur oldu O (s.a.v.)

    4.00 TL