Selahaddin Mahmut Es-Said

Selahaddin Mahmut Es-Said Eserleri

  • Resulullah'ın ashabından her biri bizim için örnek teşkil eder. Bu örnek şahsiyetleri çocuklarımıza tanıtmak gayesi ile kaleme alınan bu kitapta Halid bin Velid, Selman-/ı Farisi, Ebu Hureyre gibi sahabeden önde gelenlerin hayat hikayeleri ve bunlardan çıkarılacak dersler, çocukların anlayabileceği sade bir üslupla hazırlanmıştır.

    5.50 TL